SDH Řícmanice oznamuje:
V pátek 23.4. 2021 od 16h.
a v sobotu 24.4. 2021 od 9h.
bude probíhat
Sběr železného šrotu.

Informace a hlášení odvozu těžkých kusů na tel. číslech:

L. Miewald
Z. Alexa


Základní informace ke
COVID-19
 • Obec ve spolupráci s SDH nabízí seniorům, kteří nemají možnost pomoci příbuzných nebo známých:
  • Zajištění nákupu základních potravin
  • Dovoz léků
  • Dopravu na neodkladnou návštěvu lékaře
  Kontakt:
  724 607 052 Zdenek.Alexa@seznam.cz - hasiči Zdeněk Alexa
  724 999 866 obec@ricmanice.cz - obec Libor Slabý

 • V souvislosti s koronavirem byla zřízena nová bezplatná celostátní informační linka 1221 (ve zkušebním provozu). Na čísla 155 a 112 by měli lidé volat jen v případě ohrožení života a zdraví. Více na koronavirus.mzcr.cz.

 • Roušky jsou povinné ve všech budovách (úřady, obchody, chodby bytových domů) a venku, kde nelze dodržet2 metrový rozestup.

 • Omezte svůj pobyt venku pouze na nutné nakoupení potravin / léků /cest do práce, vyhýbejte se místům s vyšším počtem lidí, doporučené jsou vycházky v lese / parcích.

 • Všechny restaurace, bary apod. musí být zavřené. Je povolen rozvoz jídel z těchto podniků. Otevřené jsou potraviny, drogerie, lékárny apod.


Rušené události
Z důvodu současné situace ohledně koronaviru se letošní oslavy 100 let SDH konat nebudou!
Oslavy se přesouvají na příští rok na 29. 5.
Takže téměř do roka a do dne naše výročí oslavíme. ☻

Letošní Hasičský kotlík konaný 3.10. byl z důvodu náhlých opatření zrušen a odložen na příští rok

Podzimní sběr železného šrotu konaný 24. a 25.10 byl zrušen kvůli vyhlášení mimořádných opatření.

Hasičské desatero
 • Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
 • Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
 • Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
 • Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
 • Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
 • Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
 • Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
 • Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
 • Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jahož odznak nosíš.
 • Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.